skomager horsens i dag en eller to ord

udførte han 1765. Om totalafholdshjem i Esbjerg kan følgende oplysninger gives. Fra det 30te år begyndte pensionen at virke, så man var klar til at kunne få pension fra 35 -. Min anden broder, - min lille broder Karl Frederich Witt er født i 1876, og altså 2 år yngre end jeg. De besøgende måtte stå i døren og vinke til. Heller ikke "Afholdsdagbladet" eller "Folkevennen" for 1906 indeholder nogen beretning om stiftelsen i 1881. Da den kendte frie lutherske missionær Mogens Abraham Sommer i 1857 begyndte at virke i Vejle, var morfar blandt hans tilhørere, og da en luthersk frimenighed kort efter dannes med Sommer som leder, bliver han valgt til ældste i den. Måske har han troet eller anset sin far, Jacob Jochumsen, som død. Hvor nødig vi end ville, måtte vi give slip på ham, og han forsvandt ud af mit liv. På grund af min hustrus død i 1941, ønskede jeg ikke genvalg ved generalforsamlingen i 1942. Havde jeg meget at bestille på remisen, så fik jeg mere på værkstedet.

Skomager horsens i dag en eller to ord - 25

Johann Christian Ebling ). Kr., således at den bogførte værdi beløber sig til. VII, 1906, 137-45;. Jeg havde ikke set det endnu. I Norgesgade 23.N.G.O. Man lejede i nogle år en damper hos dfds og tog på sejlture til Barren. Det blev overdraget mig at lave det. (Red: det må være Hess).

på Skomager horsens i dag en eller to ord

Hvad synes du?

Bemærk: Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort